Psychiatrisch Onderzoek, Advies en Scholing

Na de Pedagogische Academie en het vervullen van de militaire dienstplicht heb ik 5 jaar voor de klas gestaan op diverse lagere scholen. Via het opheffen van mijn scheikunde- en natuurkundedeficiëntie heb ik aan de Universiteit Maastricht mijn geneeskunde-opleiding gevolgd en vervolgens de opleiding tot verpleeghuisarts in Amsterdam. Na deze opleiding heb ik een aantal jaren als verpleeghuisarts in Kerkrade en Tegelen gewerkt. 
In het verpleeghuis is mijn belangstelling voor de psychiatrie ontstaan met als gevolg dat ik In 1998 in de psychiatrie ben gaan werken als arts-assistent binnen zowel ouderen- als volwassenenzorg op poli- en klinische afdelingen in Brunssum, Heerlen en Sittard. In Helmond bij de GGZ Oost Brabant kreeg ik de mogelijkheid om mijn opleiding tot psychiater te voltooien. Vervolgens heb ik als psychiater zowel klinisch als poliklinisch gewerkt bij de GGZ Oost Brabant en de GGzE. Mijn grootste wens was een eigen praktijk en in 2009 heb ik daartoe de eerste stappen gezet en PSOAS (in Deurne) opgericht. Vanaf 1 februari 2014 werk ik geheel in mijn eigen praktijk in Ommel. Ik heb bewust gekozen voor een persoonlijke benadering in een huiselijke sfeer, waarbij ik met mijn patiënt samenwerk om zijn behandeldoelen te bereiken . Vanwege de vele nare ervaringen, die mensen in hun leven meemaken, ben ik mij gaan specialiseren in de behandelmethode ‘emdr’ en na opelidingen en supervisie geregistreerd met de titel 'EMDR Europe Practitioner', hetgeen garant staat voor een inhoudelijke kwaliteitsgarantie en aantoonbaar vakmanschap. Nare ervaringen, groot of klein, kunnen dagelijks tot last of angst leiden en zijn met deze methode goed te behandelen. Ook ben ik mij gaan specialiseren in volwassen met ADHD-problematiek. Deze problematiek leidt tot veel last bij de mensen met deze problematiek en zij worden door onze maatschappij niet tot nauwelijks begrepen.

Mijn visie is om naast de patiënt te gaan staan en samen met hem te kijken naar vooral de sterke kanten, waardoor de patiënt beter kan omgaan met de minder sterke kannten. Een psychiatrische ziekte is ontstaan door meerdere factoren, waardoor in het lichaam een onevenwichtige situatie ontstaan is.Het is de kunst om het lichaam weer in evenwicht te brengen, waardoor klachten óf verdwijnen óf er beter mee omgegaan kan worden. Daarbij moet worden voorkomen dat er een chronische situatie met bllijvende schade aan diverse organen ontstaat. 

 

 

 

RenewMyId