Psychiatrisch Onderzoek, Advies en Scholing

Op verzoek van het CBR verricht de psychiater medisch specialistische keuringen in het kader van de Eigen verklaringsprocedure.
De kosten komen voor rekening van de gekeurde en worden dus niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
Eventueel laboratoriumonderzoek (bloedafname en urine-opvang kunnen plaats vinden in de praktijk) komt ook voor eigen rekening van de gekeurde. Het laboratorium zal u apart een rekening voor het onderzoek sturen of meegeven.
De door de psychiater in rekening gebrachte kosten bestaan uit de tijd van het gesprek met u (directe tijd) en het lezen en schrijven van de rapporten (indirecte tijd).
De tijd en dus ook de kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van de duur van het onderzoek.
Het tarief voor de keuring is € 204,00 (inclusief 21 % BTW), waarbij van één uur (30 directe minuten en 30 indirecte indirecte minuten) wordt uitgegaan. Bij langere duur wordt per elke 15 minuten extra (directe of indirecte) tijd € 42,14 (excl. BTW)/€ 50,99 (incl. 21 % BTW) in rekening gebracht. U ontvangt een gespecificeerde rekening. Betaling per pin of contant aan het eind van het eerste directe contact.
Een eerste onderzoek duurt meestal 1,00 uur (incl. indirecte tijd).

U heeft inzagerecht in het rapport, maar ook correctie- en blokkeringsrecht. Dit houdt in dat u uw rapport voor akkoord ondertekent met of zonder correcries of aan het CBR wordt medegedeeld dat u het rapport geblokkeerd heeft.

U kunt bellen voor het maken van een afspraak op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 17.00 en 18.00 uur.

RenewMyId