Psychiatrisch Onderzoek, Advies en Scholing

Het leven gaat niet altijd over rozen. Er kunnen zich situaties voordoen, die lichamelijke en/of geestelijke klachten opleveren.

Hierbij valt te denken aan een sombere stemming, lusteloosheid, overspannenheid, burn-out, angstig of paniekerig zijn, piekeren, aanhoudende slaapproblemen, terugkerende gedachten of dwangmatige handelingen, moeite hebben met veranderende levenssituaties zoals ontslag op werk, pensionering, echtscheiding, problemen met partner en/of kinderen, verlieservaringen door ziekte of overlijden.

Ook kunnen spanningen of stress gepaard gaan met lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagklachten, benauwdheid, hoge bloeddruk.

RenewMyId