Psychiatrisch Onderzoek, Advies en Scholing

Ik wil PSOAS waarderen:

  • Aan het eind van uw behandeling ontvangt u een patiënttevredenheidsonderzoek. Hiermee willen wij naar aanleiding van uw opmerkingen de kwaliteit van de praktijk verbeteren.

  • ZorgkaartNederland biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Deze website biedt u tevens de gelegenheid om uw zorgverlener en/of een zorgorganisatie (ziekenhuis, praktijk, zorgcentrum) te waarderen. Hiermee helpt u andere bezoekers die op zoek zijn naar een zorgverlener. Gaarne ontvangen wij ook van u uw waardering op ZorgkaartNederland

Ik heb een klacht:

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), is een vrijgevestigd psychiater verplicht een klachtenregeling op te stellen en een klachtenfunctionaris aan te stellen. In dat kader heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) een klachtregeling voor haar leden opgesteld.

In de Wkkgz zijn regels opgenomen met betrekking tot klachtenopvang en het beslechten van geschillen. De NVvP hanteert als uitgangspunt dat een klacht niet formeler moet worden behandeld dan noodzakelijk. Onvrede kan altijd rechtstreeks bij de vrijgevestigd psychiater worden gemeld. Indien dit gesprek geen oplossing biedt, kan men zich wenden tot de klachtenfunctionaris, zoals beschreven in deze klachtenregeling.

De klachtenfunctionaris geeft advies over de indiening van een klacht, overlegt met klager op welke wijze de klacht in behandeling kan worden genomen, staat klager bij het formuleren van de klacht bij, neemt klachten in ontvangst en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. Aan de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris zijn voor de klager geen kosten verbonden.

De vrijgevestigde leden van de NVvP zijn voorts aangesloten bij De Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Voor gevallen waarin een klager niet tevreden is met de behandeling dan wel de afhandeling van een klacht ofwel indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat een klacht onder de gegeven omstandigheden bij de vrijgevestigde psychiater wordt ingediend, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan deze geschillencommissie. De beoordeling van aansprakelijkheid valt niet onder de werking van deze klachtenregeling.

Klik hier voor de klachtenregeling.

RenewMyId